Verlening en vaststelling subsidie Bedrijfsvervoer 2019

Datum besluit: 12 februari 2019


Op 14 september 2018 is een projectsubsidie voor de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland, paragraaf 10 bedrijfsvervoer Wet sociale werkvoorziening aangevraagd. Het gaat om een projectsubsidie 2019 ter grootte van afgerond € 11.988,00. De activiteiten dragen bij aan het provinciale doel: instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde. Jaarlijks wordt de aanvraagperiode bij wijziging van de subsidieregeling voor dit onderdeel aangepast. Bij de laatste wijziging van de subsidieregeling is dit echter over het hoofd gezien waardoor de ‘oude’ uiterlijke aanvraagdatum van 1 oktober 2017 in de regeling is blijven staan. Het is de subsidie-aanvrager niet te verwijten te laat te zijn met het indienen van de subsidie aanvraag. Er wordt een beroep gedaan op de hardheidsclausule waardoor de aanvraag toch verleend kan worden. Het buiten behandeling laten van de aanvraag zou leiden tot onredelijke en onwenselijke gevolgen. Dit ten eerste omdat dan de kwetsbare groep werknemers die werkzaam is bij een sociale werkvoorziening en afhankelijk is van dit vervoer gedupeerd zou worden. Ten tweede zou dan het bedrijfsvervoer niet kunnen worden uitgevoerd, terwijl dit wel de wens van de Provincie is krachtens artikel 10.1 derde lid van de Subsidieregeling mobiliteit 2017.

Type besluit: GS-vergadering