Visie op digitale transformatie PZH

Datum besluit: 5 februari 2019Technologie wordt steeds belangrijker, ook in Zuid-Holland. Technologie is steeds meer van invloed op het werk van de provincie, denk bijvoorbeeld aan de invloed van zelfrijdende auto’s op ons provinciale wegennet, of de mogelijkheden om ‘big data’ te gebruiken bij de maatschappelijke opgaven waaraan wij werken, zoals energietransitie en circulaire economie. Om als provincie houvast te bieden hebben wij onder de titel ‘Waardenvol digitaliseren’ een visie op de digitale transformatie opgesteld. In die visie staan de principes die we als provinciale organisatie hanteren rondom technologie.

De zeven principes voor Waardenvol Digitaliseren:

1.    De opgaven en taken van de provincie staan centraal.

2.    Om publieke waarden en functies te borgen stellen we kaders, bewaken deze en geven we het goede voorbeeld.

3.    Wij streven in de digitale transformatie naar publieke waardenoptimalisatie.

4.    Openheid en transparantie over data en data-, en technologiegebruik is waar wij voor staan.

5.    We benutten kansen voor versterking van het democratische proces.

6.    We creëren de omstandigheden dat alle inwoners en bedrijven in Zuid-Holland mee kunnen doen in de digitale ontwikkeling.

7.    Onze eigen werkwijzen en processen optimaliseren we vanuit technologische mogelijkheden.

Ook hebben we ambities benoemd op de manier waarop we technologische ontwikkelingen willen benutten. Deze visie is nu door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering