Geurhinderbeleid provincie Zuid-Holland Actualisatie 2019

Datum besluit: 22 januari 2019


De provincie Zuid-Holland heeft al sinds 2003 een geurhinderbeleid ten behoeve van vergunningverlening en handhaving van milieuwetgeving. In dit beleidskader is omschreven wat als aanvaardbaar hinderniveau wordt beschouwd en welke methoden en middelen worden gebruikt om dat vast te stellen. Omdat de onderliggende wetgeving is veranderd, is bij besluit van 22 januari 2019 het provinciale geurhinderbeleid geactualiseerd. In deze nieuwe versie wordt het geurbeleid in lijn gebracht met de huidige regelgeving. Het geurhinderbeleid is echter inhoudelijk niet veranderd; het is niet strenger of soepeler geworden. Dit beleidsdocument wordt met name gebruikt in de dagelijkse praktijk van uitvoering van provinciale milieutaken, zoals vergunningverlening en handhaving.

Type besluit: GS-vergadering