Uitvoeringsbesluit kruising N214 en N26 in de gemeente Molenlanden (Alblasserwaard)

Datum besluit: 8 januari 2019


De kruising van de N214 en N216 heeft te weinig capaciteit en is structureel overbelast. Dit uit zich in zeer lange en onacceptabele wachttijden en wachtrijen voor het wegverkeer. Het is nodig de capaciteit van de kruising N214 en N216 te vergroten om de bereikbaarheid van de Alblasserwaard te verbeteren. Daarom wordt de kruising gereconstrueerd. Er is toegewerkt naar een integrale benadering op de bereikbaarheid van de Alblasserwaard; zowel het autoverkeer, fietsverkeer als het openbaar vervoer (OV) zijn in het ontwerp betrokken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een toekomstvast ontwerp voor een goed functionerend knooppunt voor auto, fiets en OV. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd voor het gehele project een Uitvoeringsbesluit te nemen waarna gestart kan worden met de realisatiefase. Op basis van reële planning kunnen de werkzaamheden op zijn vroegst begin 2021 aanvangen en wordt het gehele project medio 2023 opgeleverd.

Type besluit: GS-vergadering