Beantwoording Schriftelijke Statenvragen 3524 VVD - Vervallen alternatief wandelaars en fietsers bij onderhoud aan de Stierenbrug

Datum besluit: 16 juli 2019


Gedeputeerde Staten hebben op 16 juli 2019 de beantwoording van de Schriftelijke Statenvragen 3524 van de VVD, over de vervallen pontonbrug tijdens het onderhoud aan de Stierenbrug, vastgesteld. Provinciale Staten hebben gevraagd wie er heeft besloten om af te zien van de pontonbrug en om welke redenen. De gemeente Leiderdorp is eigenaar van de Stierenbrug en heeft het beheer en onderhoud en de bediening van de brug aan de provincie uitbesteed. Als verantwoordelijk opdrachtgever van het aanstaande grootschalig onderhoud, dat door ons wordt uitgevoerd, heeft de verantwoordelijk wethouder van de gemeente op 24 mei jl. definitief besloten om geen pontonbrug toe te passen. Dit in het kader van de Flora en Faunawet, vanwege de te verwachten veiligheidsproblemen met vaarweggebruikers en (brom)fietsers en voetgangers en vanuit financieel oogpunt.

Type besluit: GS-vergadering