Warmte Leiding door het Midden

Datum besluit: 16 juli 2019


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten door middel van een brief met bijlagen met informatie over het project Leiding door het midden. LdM CV heeft verzocht om het opstellen van een provinciaal inpassingsplan en toepassing van de provinciale coördinatieregeling voor de warmtetransportleiding van Vlaardingen naar Den Haag via Delft, de zogeheten Leiding door het Midden

Type besluit: GS-vergadering