Uitstel definitieve plaatsing medewerkers gemeente Molenlanden

Datum besluit: 9 juli 2019


Gedeputeerde Staten hebben de nieuwe gemeente Molenlanden uitstel verleend t/m 31 december 2019 voor het definitief plaatsen van de medewerkers. GS hebben deze bevoegdheid in het kader van de Wet algemene regels herindeling. Het college van B&W van de gemeente Molenlanden hebben GS hierom gevraagd omdat zij een nieuw organisatiemodel invoert in de vorm van zelforganiserende vakteams. De gemeente is hierover in nauw overleg met het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) en de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). De definitieve plaatsing van de medewerkers loopt door deze organisatiewijziging vertraging op. De gemeente verwacht half november de medewerkers definitief te plaatsen.

Type besluit: GS-vergadering