Wijzigingen Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) 2018 per 1 januari, 1 februari en 1 juli 2019

Datum besluit: 18 juni 2019


Werkgevers en bonden hebben met een meerderheid ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao provincies. Daarmee is de cao provincies 2019-2020 definitief geworden. Dit heeft tot gevolg dat er per 1 januari 2019, 1 februari 2019 en 1 juli 2019 wijzigingen worden doorgevoerd in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) 2018.

Type besluit: GS-vergadering