Toestemming verkoop perceel grond in de Bovenlanden in de gemeente Nieuwkoop (aangehouden 28-05)

Datum besluit: 4 juni 2019


In afstemming met de stuurgroep Gouwe Wiericke is Natuurmonumenten sinds enkele jaren in gesprek met een particulier over de verwerving van circa 9 ha grond in de Bovenlanden, ten oosten van Noorden. Met deze grond wordt een belangrijke ontbrekende schakel ingevuld in een eerder uitgevoerd natuurontwikkelingsproject. Inmiddels is er overeenstemming, maar onder voorwaarde dat Natuurmonumenten 0,5 ha van haar bezit verkoopt aan de particulier. Omdat deze grond eerder met subsidie van de provincie en het Rijk is aangekocht, is daarvoor toestemming nodig van de provincie. De provincie is bereid om deze toestemming te geven, op voorwaarde dat Natuurmomumenten op de verkoop van de genoemde 0,5 ha geen winst maakt.

Type besluit: GS-vergadering