Beantwoording Statenvragen 3485 PvdD over het doden van dieren Rotterdam The Hague Airport

Datum besluit: 19 maart 2019


Vogels en vliegtuigen zijn een gevaarlijke combinatie. Een aanvaring met een vogel kan voor een vliegtuig zeer ernstige gevolgen hebben, met name vlak voor de landing of vlak na de start. Om die reden doet Rotterdam The Hague Airport er alles aan om op hun eigen terrein dergelijke aanvaringen te voorkomen. Om dat effectief te kunnen doen is het helaas nodig om daarbij vogels te doden. Daarvoor heeft de provincie een ontheffing verleend, zoals we dat in de afgelopen jaren steeds hebben gedaan. Hierover zijn vragen gesteld door de Partij voor de Dieren. De ontheffing maakt het mogelijk om binnen het luchthaventerrein vogels te doden in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer. Ook op de vliegvelden in andere provincies worden vogels bestreden vanwege de veiligheid

Type besluit: GS-vergadering