Onderhandelaarsakkoord cao provincies 2019-2020

Datum besluit: 19 maart 2019


Op 28 februari 2019 is een onderhandelingsakkoord over een nieuwe provincie cao voor de periode 2019-2020 overeengekomen. Deze wordt momenteel aan de achterbannen voorgelegd. De cao voorziet in een structurele loonsverhoging van 2,5% per 1 januari 2019, 1% per 1 juli 2019, 2% per 1 januari 2020 en 1% per 1 juli 2020. Verder zijn er afspraken gemaakt over de harmonisatie van toelagen per 1 juli 2019, een nieuwe functiegebouw per 1 januari 2020, garantiebanen en externe flexibiliteit.

Vanwege de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zijn er ook afspraken gemaakt over de omzetting van de CAP naar een genormaliseerde cao per 1 januari 2020.

Type besluit: GS-vergadering