Antwoordbrief aan gemeente Oegstgeest inzake haar brief over bijdrage aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer/Randstad-net (HOV/R-net)

Datum besluit: 26 maart 2019


Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Oegstgeest hebben Gedeputeerde Staten in een reactiebrief gesteld dat het nog te vroeg is te concluderen dat een eerdere betalingsverplichting van € 999.999 van Oegstgeest aan de totstandkoming van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer/Randstad-net (HOV/R-net) corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk kan vervallen. Daarvoor moet eerst een keuze voor een definitieve tracéligging van de HOV/R-net corridor worden gemaakt. De eerste vervolgstap is dat college van Burgemeester en Wethouders van Leiden de gewenste definitieve keuze voor de tracéligging binnen afzienbare termijn maken en dat deze keuze wordt bekrachtigd door de raad. In dat verband zal een afschrift van deze brief verzonden worden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden. Aanvullend wordt in de brief voorgesteld dat provincie en gemeente Oegstgeest met elkaar in gesprek gaan om te bezien hoe de geldende Bestuursovereenkomst het beste kan worden afgewikkeld.

Type besluit: GS-vergadering