Wijziging van paragraaf 2.6 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Datum besluit: 5 maart 2019


Paragraaf 2.6 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 heeft betrekking op verwerving en inrichting ten behoeve van de realisatie van ecologische verbindingen. GS hebben besloten deze regeling te vereenvoudigen en tegelijkertijd de onderbouwing van de verstrekte subsidies te verbeteren. In de nieuwe opzet wordt de subsidie verleend op basis van twee in plaats van drie prioriteiten. Voor deze verbindingen wordt het maximale subsidiepercentage verhoogd van 50 % naar 85 % respectievelijk 70 %. Het maximale subsidiebedrag van € 1 miljoen per beschikking is vervallen, waardoor het maximale bedrag gelijk wordt aan het (resterende) subsidieplafond.

Type besluit: GS-vergadering