Actuele regionale ontwikkelingen met betrekking tot luchtvaart

Datum besluit: 21 mei 2019


Tijdens de Statencommissie Verkeer en Milieu d.d. 6 februari jl. hebben Gedeputeerde Staten toegezegd een brief te sturen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Met deze brief vragen Gedeputeerde Staten ‘of er buiten de provincie een helihaven bij kan komen vanwaar helikopters ook kunnen opstijgen’. Daarnaast wordt met de brief invulling gegeven aan moties 863 (Standpunt provincie tav groei luchtvaart in Nederland), 864 (Geen toename geluidsruimte RTHA) en 865 (Alternatief ruimtegebruik. gronden RHTA).

Type besluit: GS-vergadering