Brief aan Provinciale Staten over de samenwerking doelgroepenvervoer en openbaar vervoer voor de aanbesteding van de concessie Zuid-Holland Noord

Datum besluit: 7 mei 2019


Samen met de regio’s en haar gemeenten heeft provincie Zuid-Holland het afgelopen jaar een verkenning naar de meerwaarde van samenwerking doelgroepenvervoer en openbaar vervoer uitgevoerd. Uit de verkenning komt een aantal gezamenlijke maatschappelijke opgaven in relatie tot collectief vervoer over de weg. Voor het bereiken van deze opgaven heeft iedere partij (inclusief gemeente, regio’s en provincie) eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Verder komt uit de verkenning naar voren dat door meer samenwerking tussen partijen (waaronder gemeenten en provincie) betere resultaten zijn te bereiken op de maatschappelijke opgaven. Hiervoor is geen verdere integratie van de systemen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer in de komende concessieperiode nodig. Er is geen wijziging nodig in taken en bevoegdheden om betere resultaten te bereiken. Het beleidskader aanbesteding Openbaar Vervoer met uitgangspunten wordt door het nieuwe college voorgelegd ter vaststelling aan Provinciale Staten en zal ter kennisgeving naar de gemeenten gaan. En de nota’s van uitgangspunten / programma’s van eisen voor doelgroepenvervoer worden uitsluitend vastgesteld door gemeenten.

Type besluit: GS-vergadering