Brief aan Bewonersgroep Bleskensgraaf-West/Molen de Vriendschap over bewonersbrief ‘oproep behoud Groene Hart in Bleskensgraaf-West’

Datum besluit: 12 november 2019


Bewoners uit Bleskensgraaf in de gemeente Molenlanden hebben per brief hun zorgen geuit over mogelijke bouwplannen ten westen van het dorp. Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van deze zorgen en lichten in deze reactie toe wat de rol van de provincie is op het gebied van woningbouw en ruimtelijke ordening.

Type besluit: GS-vergadering