Beantwoording statenvragen 3557 FvD Doelstelling 0 verkeersslachtoffers

Datum besluit: 19 november 2019


Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de schriftelijke vragen van FVD over de doelstelling 0 verkeerslachtoffers vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven in de antwoorden aan dat het streven naar 0 verkeersslachtoffers een gedeelde ambitie is van het Rijk, provincies, gemeenten en vervoerregio’s. Het betreft een overkoepelende ambitie voor 2050. Provinciaal en regionaal wordt gewerkt aan de uitwerking van de Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Hierbij betrekt de provincie Zuid-Holland relevante (maatschappelijke) organisaties, burgers en andere belanghebbenden. Tot slot is informatie gedeeld over het aantal geregistreerde verkeersslachtoffers op provinciale wegen in de provincie Zuid-Holland in 2015 t/m 2018.

Type besluit: GS-vergadering