Besluit tot vaststelling deelplafonds Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 voor het jaar 2020

Datum besluit: 19 november 2019


De provincie Zuid-Holland heeft het subsidieplafond en de deelplafonds voor het jaar 2020 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 vastgesteld. De provincie stelt 17,7 miljoen euro beschikbaar om samen met de regio's, gemeenten en andere betrokken partijen in de provincie Zuid-Holland bij te dragen aan de ontwikkeling van een optimaal mobiliteitsnetwerk. Door het beschikbare bedrag in deelplafonds onder te verdelen, wordt dit op verschillende onderwerpen mogelijk gemaakt. Het betreft infrastructuur, sociale veiligheid in het openbaar vervoer, verkeersveiligheid door gedragsbeïnvloeding, veerinfrastructuur, energietransitie, en experimenten met vernieuwingen in mobiliteit. Zo maken we de bereikbaarheid van provincie Zuid-Holland iedere dag beter.

Type besluit: GS-vergadering