Overeenkomst met gemeente Lisse inzake nadeelcompensatie Waterkanten binnen HOV-corridor Noordwijk-Schiphol

Datum besluit: 19 november 2019


De provincie realiseert samen met haar partners Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol. Deze busroute doorkruist het woningbouwproject Waterkanten in Lisse. Conform afspraken die gemaakt zijn bij het tot stand komen van de route ontvangt de gemeente Lisse een nadeelcompensatie om de geleden waardevermindering van deze ontwikkeling te compenseren. Om de nadeelcompensatie te betalen hebben Gedeputeerde Staten besloten eerst een overeenkomst met de gemeente af te sluiten. In deze overeenkomst zijn de nadere afspraken over de nadeelcompensatie beschreven.

Type besluit: GS-vergadering