Invoering van periodieke arbeidsgezondheidskundige keuringen voor verkeersbegeleiders

Datum besluit: 26 november 2019


De provincie heeft besloten over te gaan tot invoering van periodieke arbeidsgezondheidskundige keuringen voor alle verkeersbegeleiders van de bedieningscentrales en lokale bruggen en sluizen. De periodieke arbeidsgezondheidskundige keuringen bestaan uit een medische keuring en een psychologische keuring. De provincie levert voortdurend inspanningen om de veiligheid van de objectbediening te waarborgen met behulp van techniek, werkprocessen en opleiding. Aanvullend schenkt de provincie voortaan continu en gericht aandacht aan het reduceren van de veiligheidsrisico’s van het menselijk handelen en voor de mens. Hiermee volgt de provincie een landelijke aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het besluit past binnen de provinciale opgave om ervoor te zorgen dat reizigers en goederen vlot en veilig op de bestemming komen.

Type besluit: GS-vergadering