Start m.e.r. procedure MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam

Datum besluit: 26 november 2019



Op 20 november 2019 is het officiële startsein gegeven voor de MIRT-verkenning Oeververbinding Regio Rotterdam. De vier initiatiefnemers (gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) hebben de Startbeslissing genomen. De MIRT-verkenning vormt een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid in Zuid-Holland en aan de gewenste verstedelijking. Aan de eerder gestelde voorwaarde van bekostiging van de aanpak voor de Algeracorridor is invulling gegeven. Een belangrijke volgende stap in de MIRT-verkenning betreft de m.e.r. procedure, een milieueffect onderzoek. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zullen de uitkomsten van MIRT-verkenning planologisch verankeren en hebben daarom de onderzoeksopzet voor het milieu-effect onderzoek - de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) - vastgesteld. De cNRD bevat tevens een participatieaanpak en zal in het eerste kwartaal van 2020 ter inzage liggen. Op de website www.oeververbinding.nl is meer informatie te vinden. Hier publiceert de projectorganisatie binnenkort de cNRD en de Participatieaanpak

Type besluit: GS-vergadering