Beantwoording schriftelijke vragen 3555 PVV over overlast en gebrekkige communicatie windpark Spui

Datum besluit: 5 november 2019


Gedeputeerde Staten hebben antwoord gegeven op de schriftelijke vragen van de statenfractie van de PVV over overlast en gebrekkige communicatie over windpark Spui in de gemeente Hoeksche Waard. Het college is van mening dat de communicatie vanuit de overheden (provincie, OZHZ, gemeente) rond windpark Spui voldoende frequent en transparant is geweest. GS zijn ook ten volle bereid in gesprek te gaan met de betrokken omwonenden en de dorpsverenigingen over de uitvoering van het participatieplan en over de klachten inzake overlast van de windturbines. De provincie spreekt daarbij ook graag met alle partijen over welke maatregelen mogelijk zijn om overlast van de windturbines verder te beperken.

Type besluit: GS-vergadering