Samenwerkingsovereenkomst BEREIK!

Datum besluit: 5 november 2019


De Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Den Haag en de gemeente Rotterdam werken samen aan de verbetering van de bereikbaarheid in de provincie Zuid-Holland. Deze samenwerking vindt middels een samenwerkingsverband plaats onder de naam BEREIK! Deze overeenkomst wordt vanaf 2020 aangegaan voor onbepaalde tijd. BEREIK! richt zich op verkeersmanagement en intelligente verkeersmanagementsystemen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. In het bijzonder op het afstemmen van geplande en ongeplande verstoringen op wegen en oeververbindingen, evenementen en dagelijkse files. Het verzamelen en ontsluiten van data voor weggebruikers, marktpartijen en wegbeheerders maakt ook onderdeel uit van de samenwerking.

Type besluit: GS-vergadering