Beantwoording Statenvragen 3550 (SP) Armoede onder Zuid-Hollandse huurders

Datum besluit: 15 oktober 2019De SP heeft vragen gesteld over armoede onder Zuid-Hollandse huurders naar aanleiding van een Nibud bericht bij het uitbrengen van twee rapporten over woonlasten (september 2019). Nibud signaleert dat een kwart van de huurders zulke hoge woonlasten heeft dat er nauwelijks nog ruimte is voor de andere kosten van levensonderhoud en roept op om voor meer betaalbare huurwoningen te zorgen. Ook de provincie vindt dat er voldoende betaalbare huurwoningen moeten zijn en zet hier een aantal maatregelen en acties op in.

Type besluit: GS-vergadering