Adhesie betuiging Restauratie Het Grote Kantoor

Datum besluit: 8 oktober 2019


DSM Delft heeft aangegeven aan de slag te willen gaan met de restauratie en het hergebruik van het rijksmonumentale gebouw ‘het Grote Kantoor’. DSM viert dat ze 150 jaar bestaan en het Grote Kantoor is recent benoemd tot Nationaal Chemisch Erfgoed. Met een brief aan Biotech Campus Delft feliciteert de provincie Zuid-Holland hen hiermee. Tevens ondersteunt de provincie van harte het plan om Het Grote Kantoor te restaureren. Een subsidiebijdrage van het Rijk zou mooi zijn om de restauratie ervan mogelijk te maken. Met de restauratie wordt het markante gebouw hersteld en zal het een representatieve kantoorfunctie krijgen voor bedrijven die aan Biotech Campus gelieerd zijn. Zo wordt bijgedragen aan het behoud van industrieel erfgoed in Zuid-Holland en wordt bijgedragen aan een aantrekkelijke leefomgeving en krachtige biotechnologie-sector.

Type besluit: GS-vergadering