GS reactie op burgerbrief over mogelijke woningbouwontwikkeling op locatie Stougjesdijk-Oost

Datum besluit: 3 september 2019


Met dit besluit reageren Gedeputeerde Staten op de brief van een burger. In de brief wordt gevraagd hoe de provincie aankijkt tegen een mogelijke woningbouwontwikkeling in Stougjesdijk-Oost mede in relatie tot het nationaal landschap Hoeksche Waard en de N217. In reactie op de brief geven Gedeputeerde Staten aan dat zij waarde hechten aan de landschappelijke kwaliteit van de Hoeksche Waard en dat de locatie Stougjesdijk-Oost met 38 hectare is opgenomen op de kaart ‘woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en andere stedelijke ontwikkelingen’ van het provinciaal omgevingsbeleid. De betekenis van de kaart wordt toegelicht in de reactie.

Type besluit: GS-vergadering