Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning aan de Coppeliaschouw 36, gemeente Zoetermeer

Datum besluit: 15 december 2020


De gemeente Zoetermeer heeft een tijdelijke omgevingsvergunning vastgesteld voor een fietsenhandel aan Coppeliaschouw 3. Het initiatief voldoet niet aan het provinciale detailhandelsbeleid dat vraagt om nieuwe reguliere detailhandel enkel binnen de centra van steden en dorpen mogelijk te maken. De beoogde locatie in deze vergunning ligt buiten de centra van Zoetermeer en voldoet ook niet aan uitzonderingsmogelijkheden waarop de gemeente zich beroept. Gelet op het voorgaande hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bezwaar aangetekend tegen deze vergunning. Verder is een verzoek gedaan bij de rechtbank om de vergunning te schorsen om te voorkomen dat de fietswinkel zich al vestigt voordat er is besloten over het bezwaarschrift.

Type besluit: GS-vergadering