Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021

Datum besluit: 15 december 2020


Artikel 216 van de Provinciewet schrijft voor dat Provinciale Staten bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vaststellen. Aanleiding voor de actualisatie van de financiële verordening zijn de behoefte aan nieuwe financiële spelregels, wijzigingen in richtlijnen voor het Bbv en de noodzaak tot actualisatie van een aantal beleidsnota’s. Het doel van de actualisatie is om te komen tot een integraal, consistent en solide financieel beleid voor de lange termijn dat voldoet aan de gewijzigde regelgeving. De Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021 treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Type besluit: GS-vergadering