Provinciale inzet REACT-EU

Datum besluit: 15 december 2020


De provincie heeft via het Europese Kansen voor West programma de zeggenschap over de inzet van een deel van de Europese REACT-EU herstelmiddelen. Deze worden ingezet op de vergroening en digitalisering van de Zuid-Hollandse economie. Na goedkeuring van de programma inzet vanuit Kansen voor West door de Europese Commissie kunnen deze middelen worden toegekend aan projecten. De openstelling voor projectvoorstellen start op 1 februari 2021.

Type besluit: GS-vergadering