Berekening van de plaatsgebonden risico contouren Loodswezen Rotterdam

Datum besluit: 11 februari 2020


De plaatsgebonden risicocontouren voor het luchthavenbesluit Loodswezen Rotterdam moeten elke vijf jaar na vaststelling van het luchthavenbesluit worden berekend. Deze contouren beschrijven hoe groot de kans is op een dodelijke afloop in de directe omgeving door een incident als gevolg van vliegbewegingen van de betreffende luchthaven. De plaatsgebonden risicocontouren zijn berekend op basis van het aantal vliegbewegingen in het jaar 2018. Geconcludeerd kan worden dat de plaatsgebonden risicocontouren van het aantal vliegbewegingen uit 2018 ruim binnen de plaatsgebonden risicocontouren uit het Luchthavenbesluit Loodswezen Rotterdam blijven. Er zijn geen aanpassingen nodig.

Type besluit: GS-vergadering