Antwoordbrief aan IenW op de brief van IenW over ‘’Standpunt en spelregels IenW t.a.v. ''meekoppelkansen'' van het Tracébesluit A4 Haaglanden-N14’’

Datum besluit: 18 februari 2020


Rijkswaterstaat trekt het project A4 Haaglanden - N14 waarin wordt bestudeerd hoe de wegcapaciteit op de A4 tussen de aansluiting met de N14 (Leidschendam) en de Ketheltunnel en op de N14 vergroot kan worden. Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft provincie Zuid-Holland samen met betreffende gemeenten gezocht naar zogenaamde ''meekoppelkansen''. Dit zijn extra kansen voor fietspaden, ecologische verbindingen en groenverbindingen die tegelijk met het project A4 Haaglanden - N14 aangelegd zouden kunnen worden met als doel dat de hoofdwegen minder een barrière vormen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een brief gestuurd waarin onder andere opgenomen is hoe deze meekoppelkansen meegenomen kunnen worden in het project A4 Haaglanden - N14. Gedeputeerde Staten sturen een antwoordbrief waarin het Rijk wordt gewezen op de verantwoordelijkheid voor de inpassing van rijkswegen en daarmee voor de meekoppelkansen.

Type besluit: GS-vergadering