Beslissing op bezwaar Kees in ‘t Veen Beheer B.V. tegen opleggen last onder dwangsom inzakeoverschrijding van lozingsnormen

Datum besluit: 18 februari 2020


Gedeputeerde Staten hebben besloten de bezwaren van het bedrijf Kees in ’t Veen Beheer B.V. tegen een besluit tot oplegging van een last onder dwangsom, ongegrond te verklaren. Het dwangsombesluit is genomen naar aanleiding van een geconstateerde overschrijding van lozingsnormen in het bedrijfsafvalwater. Gedeputeerde Staten volgen bij dit besluit het advies van de bezwarencommissie.

Type besluit: GS-vergadering