GS-brief aan gemeente Rotterdam inzake veiligheidscultuur bij Brzo-bedrijven

Datum besluit: 18 februari 2020


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland informeren middels een brief het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam over de wijze waarop Gedeputeerde Staten toezicht houden op Besluit risico zware ongevallen (Brzo)-bedrijven en specifiek op het aspect Veiligheidscultuur. Deze brief wordt verstuurd naar aanleiding van het uiten van zorg door het college van Burgemeester en Wethouders over de veiligheidscultuur bij Brzo-bedrijven in Rotterdam.

Type besluit: GS-vergadering