Uitwerking participatieplan Windpark Spui

Datum besluit: 18 februari 2020


Windpark Spui is operationeel sinds mei 2019. Sinds de start van de exploitatie van het windpark ervaren inwoners van zowel Piershil als Nieuw-Beijerland overlast van de vijf windturbines. De exploitant Klein-Piershil BV staat aan de lat om de onderdelen uit het participatieplan uit te werken. De provincie vindt echter dat zij bij de uitwerking van een onderdeel van het participatieplan, namelijk de burenregeling, bewoners tekort doen. Met deze brief informeert de provincie de exploitant over haar standpunt en de acties die zij gaat ondernemen om de bewoners hierover te informeren.

Type besluit: GS-vergadering