Brieven inzake uitstel aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord

Datum besluit: 14 juli 2020


Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten en aan de regio's Holland Rijnland en Midden Holland brieven gestuurd in het kader van de voorbereiding van de openbare aanbesteding van de OV-concessie Zuid-Holland Noord. In de brieven wordt medegedeeld dat in het licht van de actuele ontwikkelingen omtrent de pandemie, de vrijgave ter consultatie vóór de zomer van het Ontwerp-Programma van Eisen voor de aanbesteding, prematuur is. Gedeputeerde Staten willen eerst de uitkomsten van een landelijke marktverkenning afwachten en zich vervolgens mede daarop beraden op de te volgen koers ten aanzien van deze aanbesteding. De aanbesteding zal in ieder geval in 2020 niet op de markt worden gebracht.

Type besluit: GS-vergadering