Stand van zaken en feitenrelaas inzake brandveiligheid van delen van het provinciehuis

Datum besluit: 14 juli 2020


In een GS brief informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de stand van zaken en een feitenrelaas inzake de brandveiligheid van delen van het provinciehuis.

Type besluit: GS-vergadering