Vaststelling Natuurbeheerplan 2021

Datum besluit: 14 juli 2020


Het Natuurbeheerplan dient als basis voor de bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan het beheer en de ontwikkeling van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in Zuid-Holland. Het Natuurbeheerplan verwoordt het beleid, waarbinnen overheden, maatschappelijke organisaties, beheerders, agrariërs en grondeigenaren werken aan de realisatie van een robuust en dynamisch natuurnetwerk in de provincie. Op basis van dit plan kunnen zij subsidie aanvragen voor de kosten die zij maken voor dit doel. Voor 2021 hebben Gedeputeerde Staten het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2021 op 24 maart 2020 vastgesteld waarop belanghebbenden hun zienswijzen hebben kunnen indienen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van beantwoording en verwerkt in de definitieve versie van het Natuurbeheerplan 2021 waar wenselijk en mogelijk. Het definitieve Natuurbeheerplan 2021 hebben Gedeputeerde Staten op 7 juli 2020 vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering