Stand van zaken R-net Rotterdam Oud-Beijerland

Datum besluit: 7 juli 2020


De provincie Zuid-Holland onderzoekt samen met de gemeente Hoeksche Waard en Connexxion de mogelijkheden om een R-net lijn te introduceren op de lijn Rotterdam Zuidplein – Oud Beijerland. Hiervoor wordt onder meer een actief participatieproces met de bewoners en overige belanghebbenden doorlopen. Tegelijkertijd voert de provincie onderhandelingen over de verlenging van de concessie Hoeksche Waard-Goeree-Overflakkee. De introductie van R-net is een onderdeel voor het uiteindelijk op te stellen vervoersplan ten behoeve van de verlenging van de concessie.

Type besluit: GS-vergadering