Herziening aanvullend beleidskader huisvesting vergunninghouders

Datum besluit: 16 juni 2020


Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 14 april 2020 het aanvullend beleidskader huisvesting vergunninghouders vastgesteld. Het betreft een herziening van het aanvullend beleidskader huisvesting dat in 2012 door GS is vastgesteld. In het aanvullend beleidskader beschrijven GS hoe zij hun toezichtstaak voor het domein huisvesting vergunninghouders invulling geven. Dit aanvullend beleidskader maakt het handelen van GS transparant door te beschrijven hoe de provincie de gemeenten beoordeelt, welke informatie de provincie gebruikt bij die beoordeling en wanneer de provincie een gemeente op de interventieladder plaatst of hoger op de interventieladder plaatst. Het aanvullend beleidskader is aanvullend op het algemene beleidskader dat nadere invulling geeft aan de wettelijke voorschriften uit de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) over indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing. Het nu vastgestelde aanvullend beleidskader is aangepast op de dagelijkse praktijk van het toezicht en is daarmee weer actueel en vormt een adequaat kader voor het toekomstig toezicht.

Type besluit: GS-vergadering