Energietransitie, Aanvalsplan Zon op Dak en subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

Datum besluit: 2 juni 2020


Met dit plan stimuleert de provincie het gebruik van daken voor het opwekken van zonne-energie. Daarmee dragen we bij aan het vergroten van de hoeveelheid duurzame energie die opgewekt wordt. Wie kiezen voor zonnepanelen op daken om het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk te ontzien. Het plan bevat verschillende projecten zon op het dak te stimuleren en de markt verder te ontwikkelen. Dat doen we onder andere door het instellen van een subsidie en subsidieaanvragen te begeleiden voor geïnteresseerde dakeigenaren. De subsidie Zonnig Zuid-Holland maakt het aantrekkelijk voor mensen om hun dak beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. Iedereen die zijn dak beschikbaar stelt aan een energiecoöperatie kan tussen de 2500 en 5000 euro ontvangen. Daarnaast subsidieert de provincie nieuwe ontwikkelingen omtrent zonnepanelen op en aan gebouwen. De subsidie kan ook gebruikt worden voor het geschikt maken van een dak, bijvoorbeeld als een dak nu niet genoeg draagkracht heeft.

Type besluit: GS-vergadering