Samenwerkingsovereenkomst Renovatie Heinenoordtunnel

Datum besluit: 23 juni 2020


In 2023 en 2024 is de renovatie van de Heinenoordtunnel gepland. Omdat dit tot verkeersoverlast zal leiden, heeft Rijkswaterstaat in 2019 in samenwerking met de gemeente Hoeksche Waard, Waterschap Hollandse Delta de provincie Zuid-Holland een Bereikbaarheidsplan opgesteld met allerlei maatregelen om de omliggende gebieden bereikbaar te houden. Daarna zijn deze partijen in gesprek gegaan over aanvullende maatregelen. Een aantal aanvullende maatregelen is niet alleen bedoeld voor de renovatieperiode, maar ook blijvend voor de periode daarna. Deze zogenoemde structurele maatregelen zijn ook van belang voor de provincie, de gemeente Hoeksche Waard en het waterschap en komen in aanmerking voor gezamenlijke financiering. De afspraken voor deze maatregelen met de financiering zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst moet door alle partijen goedgekeurd worden. Aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland wordt zodoende goedkeuring gevraagd om deze overeenkomst te ondertekenen.

Type besluit: GS-vergadering