Tussenevaluatie fietsplan 2020

Datum besluit: 30 juni 2020


Zuid Holland wil de best bereikbare provincies zijn, ook per fiets. Ter uitvoering van het fietsplan “Samen verder fietsen" dat in 2016 is vastgesteld en tot 2026 loopt, is een programma gemaakt dat tot doel heeft fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken. GS hebben Provinciale Staten per brief geïnformeerd over de uitkomsten van de tussenevaluatie van het fietsbeleid en -programma. In de afgelopen vier jaar zijn er 94 projecten met ondersteuning van het programma gerealiseerd en er zijn momenteel 70 in voorbereiding. Het gaat hierbij vooral om het wegnemen van knelpunten, het realiseren van snelfietsroutes en uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen bij het openbaar vervoer. Naast deze harde resultaten is ook onderzoek gedaan naar de samenwerking; die wordt positief gewaardeerd. Op sommige vlakken bestaat ook behoefte aan intensivering van communicatie en samenwerking. Verstedelijking en verkeersveiligheid vragen om  extra inzet. Met continuering van de bestaande inzet zijn dit de opgaven voor de komende jaren. In 2022 volgt de eerstvolgende tussenevaluatie.

Type besluit: GS-vergadering