Beantwoording Statenvragen 3622 D66 - Digitaal contactformulier

Datum besluit: 9 juni 2020


Door D66 zijn schriftelijke vragen gesteld (nr. 3622) over de afhandeling van digitale contactformulieren. Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van deze vragen vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering