Instellen hoger beroep tegen uitspraak rechtbank Den Haag dd 3 december 2019 inzake faunabeheerplan smient

Datum besluit: 10 maart 2020


De provincie Zuid-Holland tekent hoger beroep aan tegen een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Het gaat hier om een uitspraak die betrekking heeft op het faunabeheerplan voor de smient in Zuid-Holland. Door middel van het hoger beroep hoopt de provincie meer duidelijkheid te krijgen over de uitleg van het wettelijke begrip 'gunstige staat van instandhouding'.

Type besluit: GS-vergadering