Intentieovereenkomst pilot Città Romana

Datum besluit: 10 maart 2020


Samen met markt en medeoverheden verkent de provincie Zuid-Holland in de onderzoekspilot Città Romana de betekenis van een toekomstbestendig recreatiepark. Eerder bleek in de provinciale Marktverkenning Verblijfstoerisme dat in Zuid-Holland soms sprake is van bestaand aanbod van verblijfsrecreatieve voorzieningen waarbij het toeristisch-recreatief toekomstperspectief sterk onder druk staat. De onderzoekspilot beoogt input te genereren voor eventuele vervolgstappen voor het park Città Romana en verdere beleidsontwikkeling voor de toekomst van bestaande verblijfsrecreatieparken in Zuid-Holland. Een eventueel besluitvormend traject voor het park Città Romana maakt géén onderdeel uit van deze onderzoekspilot.

Type besluit: GS-vergadering