Reactie op de regionale woningbouwprogramma’s

Datum besluit: 17 maart 2020


In het provinciale Omgevingsbeleid (in werking sinds 1 april 2019) is opgenomen dat gemeenten samen met de provincie zorg dragen voor een realistisch en actueel kwalitatief en kwantitatief onderbouwd regionaal woningbouwprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Van de regio’s Haaglanden, Midden-Holland, Holland Rijnland, Drechtsteden en gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee is een geactualiseerd woningbouwprogramma ontvangen. Gedeputeerde Staten besluiten in hoeverre kan worden ingestemd met deze woningbouwprogramma's.

Type besluit: GS-vergadering