Strategische kennisfunctie provincie Zuid-Holland (aangehouden 18-2)

Datum besluit: 17 maart 2020


Om snel en effectief in te kunnen spelen op de opgaven van morgen en overmorgen wil de provincie haar strategische kennisfunctie versterken en verder professionaliseren. De strategische kennisfunctie omvat bestaande kennisprogramma’s zoals de ToekomstAgenda, Plein1 en het Festival van de Toekomst. In deze programma’s participeren andere overheden, maatschappelijke organisaties en burgers. Onderdeel van de doorontwikkeling is een betere afstemming tussen de kennisprogramma’s en het verbeteren van de vindbaarheid van kennisproducten binnen de provincie en voor externe partners.

Type besluit: GS-vergadering