Beslissing op bezwaar Stichting Publieke Evenementen Maassluis tegen weigering subsidie 75 jaar Vrijheid in Maassluis

Datum besluit: 31 maart 2020


Gedeputeerde Staten hebben besloten het bezwaar van de Stichting Publieke Evenementen Maassluis tegen het weigeren van een subsidie voor het project 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland, conform het advies van de bezwarencommissie, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.

Type besluit: GS-vergadering