Beantwoording brief van vereniging De Hollandsche Molen d.d. 29-10-2020

Datum besluit: 10 november 2020


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een brief vastgesteld, gericht aan vereniging De Hollandsche Molen met daarin een antwoord op hun vraag of het college ook een proactieve aanwijzing heeft overwogen ten aanzien van het bestemmingsplan 'Bacinol'. Het college stelde eerder beroep in tegen het vastgestelde bestemmingsplan 'Bacinol' dat strijdigheden bevat ten aanzien van de regels voor de molenbiotoop uit de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Het college is van mening dat zij daarmee de meeste voor de hand liggende weg heeft gekozen om de strijdigheid in bestemmingsplan weg te kunnen nemen.

Type besluit: GS-vergadering