Financierings- en Realisatieovereenkomst Noordelijke Randweg Voorhout

Datum besluit: 10 november 2020


Goed openbaar vervoer (OV) is van belang voor het goed functioneren van de provincie Zuid-Holland. Het zorgt ervoor dat grote groepen mensen dagelijks hun reis van huis naar werk of school kunnen maken. Het draagt bij aan het economisch vestigingsklimaat en zorgt ervoor dat kwetsbare groepen in de samenleving kunnen blijven participeren. De provincie wil dan ook een bijdrage leveren aan de Randweg Voorhout en stelt daarvoor financiële middelen beschikbaar aan de gemeente Teylingen. In de overeenkomst wordt vastgelegd welke financiële bijdrage hiermee gemoeid is en welke wederzijdse voorwaarden de twee partijen stellen voor voorbereiding, uitvoering, eigendom en beheer. De provincie Zuid-Holland zet hiermee een volgende stap naar de ambitie om de best bereikbare provincie van Nederland te worden en gebiedsontwikkelingen te stimuleren.

Type besluit: GS-vergadering